Wat is de Vijf Wijzer?

Voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen(IQ <35) is de Vijf Wijzer ontwikkeld.

De Vijf Wijzer is een curriculum, speciaal ontwikkeld voor leerlingen met een IQ < 35 (een ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden). Om met de Vijf Wijzer te kunnen werken en deze te implementeren in de (school)organisatie is er een cursus ontwikkeld. Tijdens de cursus werken we de achterliggende visie uit en oefenen we  praktisch  met de Vijf Wijzer. Bovendien leert de cursist om aan de hand van het ontwikkelde assesment de leerling in kaart te brengen, de juiste (leer)doelen te formuleren, en zo te komen tot een handelingsplan. Voor de praktische uitwerking in de klas zijn er lesactiviteitenkaarten en is er zonodig een leerlingvolgsysteem beschikbaar.

De cursus bestaat standaard uit vijf dagdelen, maar in overleg is het mogelijk dit aantal te wijzigen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de wensen van de cursisten maar ook van de basiskennis die er al is. Na afloop zijn betrokken functionarissen in staat om handelingsplannen om te zetten in leerlijnen voor deze kinderen. Voor cursisten die de basiscursus hebben gevolgd is het mogelijk om op aanvraag opfris- of vervolgcursussen of workshops te organiseren. De expertise van  de CED-groep is door de medewerkers van Eowyn en met support vanuit zorg en onderwijs vertaald in de Vijf Wijzer.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de inrichting en de uitvoering van het onderwijs en/of de zorg voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De Vijf Wijzer is vooral praktisch van aard.

Organisatie

Als een team een cursusaanvraag doet, is het van belang dat er een stevige visie bestaat rondom onderwijs/zorg voor de doelgroep.  De visie kan motivatieverhogend werken, en dat is nodig bij het werken met deze kinderen. In de cursus zitten veel intervisiemomenten en een systematische evaluatie zorgt voor een cyclisch proces. Het is mogelijk (delen van) de cursus op een door uzelf aan te geven locatie te  verzorgen. Ook zijn wij in staat om onze eigen leslocaties (in Gennep of Nijmegen) voor u te reserveren. Omdat we de interactie tussen cursisten van belang vinden bestaan de groepen uit maximaal vijftien personen.  U kunt zowel individueel inschrijven als met een groep een aanvraag voor de cursus doen.

Werkwijze

U neemt contact op met Marja Pasman (telefoon: 06–30729329, mail: m.pasman@mikadoschool.nl) en samen met haar wordt uw vraag omgezet in een cursusplan. Op basis van dit plan krijgt u een offerte toegestuurd. Als de offerte ondertekend is geretourneeerd, zal Marja contact met u opnemen om de verdere organisatie van de cursus met de contactpersoon af te stemmen. Behalve voor de gehele cursus, kunt u ook een offerte laten maken voor een onderdeel van de cursus. Via de website van dienstencentrum Partner Passend Onderwijs kunt u eveneens informatie opvragen.

CD

U kunt hier het bestelformulier van de CD ‘de Vijf Wijzer’ downloaden. De CD kost, inclusief verzendkosten, €40,-